Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izmjene korištenja učionica


Izmjene korištenja učionica

1.e će prva 4 sata biti u učionici broj 13

1. sat Perković (umjesto u 15)

2. sat Sebastijan (umjesto u 35)

3. sat Lilić Davor (umjesto u 44)

4. sat Miošić Ivana

4. sat 4f (Pendo) ima u 24

5. sat 1x (Pavličević) ima u 13, a 1x (Beloša) u 47

6. i 7. Sat 1e ima u učionici broj 6

7. sat 2f (Džamarija) ima u učionici broj 5

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda