Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesor Capor, za 4a i 4f ima jedna trajna izmjena u rasporedu; 2.a nema prvi sat


Izostat će profesor Capor, za 4a i 4f ima jedna trajna izmjena u rasporedu; 2.a nema prvi sat

Zamjene za profesora Capora:

3.f nema predsat

4.a prvi sat ima stručnu zamjenu, profesoricu Lujak Grdović u 23

2.sat 3d - Pendo u 23

3.sat, 4.f - Pendo u 23

Osim toga:

2.a nema prvi sat

2.e šesti sat - Sambrailo u 21

4.d prvi sat ima u 3 (Davor Lilić)

 

Trajna izmjena rasporeda:

4.f ima prvi sat matematiku (danas u  32) , a šesti biologiju

4.a ima drugi sat matematiku (danas u 3) a peti biologiju (danas u 21)

 

Nema drugih izmjena korištenja učionica

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda