Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će 3.c i profesorice Ivana Miošić, Pavličević i Sambrailo. Razredi 1.a i 4.d će cijeli dan biti u učionicama u prizemlju.


Izostat će 3.c i profesorice Ivana Miošić, Pavličević i Sambrailo. Razredi 1.a i 4.d će cijeli dan biti u učionicama u prizemlju.

Srijeda, 25. Listopada

 

3.c neće biti na nastavi

Zamjene za profesore:

Ivana Miošić:

3-sat, 3.b – Lujak-Grdović u 12

5.sat, 4.e – Lujak –Grdović u 21

6.sat dio 3f nema zamjenu

7.sat, 2.c – nema zamjenu

Pavličević:

2.sat – dio 2.f nema zamjenu

4.sat 4x – nema zamjenu

5.sat, 2.d – Salčić u 34

6.sat dio 3f nema zamjenu

Sambrailo:

1.sat, 1.b – Boškovioć-Bećir u 34

2.sat, 4.c – Čustović u 36

3.sat, 4.e – Deraković u 36

5.sat, 2.f – Džamarija u 3 – umjesto 1. Sat

6.sat, 2.f – Erić u 7

 

Izmjene u korištenju učionica:

1.sat 4.d (Sebastijan) u 3; 1.b (Bošković-Bećir ) u 34

2.sat: 4d (Džamarija) u 3; 4c (Čustović) u 36; 3b (Hrdalo ) u 32; 1a (Deraković ) u 5

3.sat: 4d (Džamarija) u 3; 4e (Deraković ) u 36; 4c (Hrdalo) u 31; 1a (Papac) u 6

4. sat: 4x (Beloša) u 2; 4f (Anić ) u 13

5. sat: 1a (Spajić) u 2; 3f (Anić) u 15

6.sat: 1a (Lilić I.) u 3; 4.d (Lilić D.) u 2; 4. (Anić) u 13

7.sat: 1.a (Njirić) u 3

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda