Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će 3.c i profesorice Ivana Miošić, Pavličević, Sambrailo i Perković


Izostat će 3.c i profesorice Ivana Miošić, Pavličević, Sambrailo i Perković

Razred 3.c neće biti na nastavi.

Zamjene za:

Ivana Miošić:

1.sat, dio 3f nema zamjenu

2. sat, 3.b – Lujak-Grdović (stručna zamjena u 24)

3. sat 2x – Jurišić, stručna zamjena u 13

4. sat, 1.e – Lujak-Grdović (stručna zamjena u 24)

6. sat, 2c – Lujak-Grdović (stručna zamjena u35)

Pavličević:

1.sat, dio 3f nema zamjenu

2.sat, 4.c – Jurica Korda u 6, treći sat Prusina u 22

3. sat, 2x – nema zamjenu

4. sat, 3x – nema zamjenu

5. sat, 1x – nema zamjenu

Sambrailo

2.e nema prvi sat

2.sat, 2e – Đuka u 12

3. sat, 4.a – Jurkić u 6 (4a nema prvi sat)

4.sat, 1.c – Čustović (stručna zamjena u 5)

5. sat, 4.d – Deraković (stručna zamjena u 5)

Perković:

1.sat, 1.e – nema

2.sat, 1.c – Jelavić u 15 (stručna zamjena)

3.sat, 1.c – Asturić u 15 (stručna zamjena)

 

 

Izmjene učionica:

1.sat – nema izmjena

2. sat – 3e (Bošković-Bećir) u 13, 2e (Đuka) u 12, 1.a (D. Lilić) u 3

3. sat – 1a (Čustović) u 3; 4d (Dender) u 5

4. sat – 1a (Jović) u 3; 4.d (D. Lilić) u 6; 4b (Prusina) u 22

5. sat – 1x (Beloša) u 6; 1f (Džamarija) u 13

6. sat – 1e (Džamarija) u 24; 1a (Hrdalo) u 6

7. sat – 2f (Džamarija) u 24; 1e(Hrdalo) u 6

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda