Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesori Čustović, Vierda, Berdović i I. Lilić


Izostat će profesori Čustović, Vierda, Berdović i I. Lilić

Čustović:

3. sat, 3.d i 4. sat 2.d – Sambrailo u 3

5. sat, 3.b – doći ranije na TZK ispred dvorane

2.c nema šesti sat

Vierda:

4. sat, 2.e – Hrdalo, stručna zamjena u 21

5. sat 4.a Radulović u 2, a 4.a treći sat ima geografiju u 2

5. sat – 4.b (Riha) ima u 21 umjesto u 2

6. sat, 4.f nema zamjenu

Berdović:

4. sat, 4.d – Lilić Davor (umjesto prvog sata) u 13

5. sat, 3.d i 6. Sat, 3.f – Beloša u 13

Lilić Ivanka:

3. sat, 3.a – Asturić u 5

4. sat, 4.b – Sesjak (umjesto 1.sat) u 11

5.sat, 4.d – Sambrailo u 3

6. sat, 4.c – nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda