Zamjene za utorak, 15. 5 NOVO 1. d!

Izostat će prof. Papac, prof. Pulić i prof. Sebastijan


Izostat će prof. Papac, prof. Pulić i prof. Sebastijan

1. e - nema prvi sat

1. d – drugi sat ima prof. Derakovića (45)

3. a – treći sat ima prof. Jurkić (34)

4. d – peti sat ima prof. Njirić Aleksić (3)

3. e – nema prvi sat, drugi sat ima prof. Sesjak (15), treći prof. Sambrailo (11), a peti i šesti sat prof. Perković (5)

1. f – prvi i drugi sat ima prof. Sambrailo (3)

4. c –nema prvi ni nema sedmi

1. a – nema predsat ni prvi sat

3. d – nema prvi ni drugi, a treći sat ima prof. Džamariju (37), peti ima prof. Varezić (34)

4. f - treći sat (prof. Riha) ima u uč. 46

4. a – nema prvi

1. b – drugi sat ima prof. Erić (7), četvrti prof. Spajić (7)

4. b – četvrti sat ima prof. Ivanu Miošić (34)

4. e – nema šesti

2. e – nema sedmi

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda