Zamjene za ponedjeljak, 12. 3., NOVO

Izostat će prof. Erić, prof. Salčić i prof. Sambrailo prva dva sata.


Izostat će prof. Erić, prof. Salčić i prof. Sambrailo prva dva sata.

4. e - predsat prof. Njirić Aleksić (36) 

3. b – nema šesti

1. d – nema sedmi

4. f – prvi nemaju, treći sat Asturić (7)

2. f – četvrti sat imat će jezike, prof. Riha u 41, prof. Miošić u 14, dio razreda koji ima Španjolski nema sat

4. a – peti sat prof. Sebastijan (7)

3. a – nema prvi

3. f – drugi sat prof. Bošković Bećir (11)

2. a – treći i šesti sat prof. Sesjak (11)

3. c – četvrti sat prof. Ivanka Lilić (45)

1. f – dio razreda kod prof. Pavličević četvrti sat ima u 31.

2. b – šesti sat prof. Asturić (15)

1. b – nema prvi

1. f – prvi nemaju, drugi sat prof. Ivanka Lilić (45)

4. d – drugi sat prof. Berdović (3), sedmi prof. Ivanka Lilić (45)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda