ODLUKA O ODABRANOJ AGENCIJI PREMA JAVNOM POZIVU BR. 8

Na temelju članka 12. st. 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzije i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN 67/14, 81/15 ), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva br.8. i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 26. veljače 2018. godine donijelo je sljedeću odluku:


Na temelju članka 12. st. 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzije i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN 67/14, 81/15 ), Povjerenstvo za provedbu  javnog poziva br.8. i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom  26. veljače 2018. godine 
 donijelo je sljedeću odluku:

O D L U K U

 

1. O odabiru ponude za provedbu izvanučioničke nastave kojom je odabrana :

 

- Platanus d.o.o. putnička agencija iz Dubrovnika, Od Batale 2, 20 000 - Dubrovnik

 

 

2. Ponude su bile predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji je bio održan u

ponedjeljak 26. veljače 2018. godine, s početkom u 19,00 sati na kojoj je odabrana

najpovoljnija ponuda za provedbu izvanučioničke nastave.

 

3. Ova Odluka objaviti će se na web stranici škole.

 

Zamjenica predsjednika Povjerenstva:

Jagoda Đurović

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda