OBJAVA SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK.GOD. 2018/2019 U JESENSKOM UPISNOM ROKU

JESENSKI UPISNI ROK


JESENSKI UPISNI ROK

Gimnazija Dubrovnik,

Frana Supila 3

Objavljuje

Slobodna mjesta za jesenski upisni rok u šk.god. 2018/2019

 

PROGRAM BROJ SLOBODNIH MJESTA STRANI JEZIK
JEZIČNA GIMNAZIJA 2

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

 

OPIS POSTUPKA                                                                                                                                              DATUM

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.8.2018

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu. Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2018.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2018.

Datum održavanja provjere znanja engleskog jezika za učenike kojima to nije bio prvi strani jezik . .

8.00 sati 23.8.2018

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjerai podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita.Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24.8.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa.Početak ispisa prijavnica

27.8.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29.8.2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 30.8.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

31.8.2018.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1.9.2018

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda