IZVRSNA SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U DUBROVNIKU

2018.godina Europske kulturne baštine


2018.godina Europske kulturne baštine

Dana 01. ožujka učenici 3. razreda opće gimnazije s profesoricom Anom Matić posjetili su Sveučilište u Dubrovniku te sudjelovali na  predavanju „Pregled kršćanskih hodočašća na Mediteranu“ u sklopu kolegija Hodočašća na Mediteranu na studiju Povijest Jadrana i Mediterana. Predavanje je održao dr.sc. Marinko Marić te pokušao približiti geografski pristup baštini te doprinos geografije kao znanstvenog polja i geografije kao nastavnoga predmeta vrednovanju baštine.

Učenici su posjetili i studij Restauracije i konzervacije (tekstil)  gdje ih je pozdravila doc. dr. sc. Danijela Jemo i  asistent mag. art. Mateo Miguel Kodrič Kesovia. Upoznali su se tom prilikom sa specifičnim radom ovog studija, restauracijom odjeće, obuće i ostalih povijesnih modnih dodataka i vidjeli kako izgleda restauracija starih misnica.

Budući je 2018. godina Europska godina kulturne baštine ovakvom suradnjom sa Sveučilištem u Dubrovniku u središte interesa postavljena je važnost podizanja svijesti o vrijednosti i značenju kulturne baštine za društvo. Baština različitosti materijalnih i nematerijalnih dobara čini velik dio odgojno-obrazovnog sustava. Škola je važno mjesto gdje se poštuje važnost baštine kao nacionalnog, ali i općeg dobra. Vjerujemo da će ovakva  predavanja potaknuti učenike i nastavnike da i dalje, kao i dosada, u svojemu svakodnevnome radu osvješćuju i razvijaju općeprihvaćene vrijednosti kao što su poštivanja vlastite kulture i kulture drugih, različitosti kultura, međuovisnosti između prirode i kulture te razvijanje odgovornosti za očuvanje svoje baštine, ali i baštine drugih.

02.03.2018. | 15:05 | objavio: tajništvo

IZVRSNA SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U DUBROVNIKU

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda